NRK Meny
Normal

Fire av fem tvistesaker havner ikke i retten

Nord-Troms tingrett har hatt stor suksess etter at de satte i gang et nytt prosjekt for å løse sivile tvistesaker utenfor rettssalen.

tingretten

Nord-Troms tingrett har hatt god suksess med sitt forliksprosjekt.

Foto: Petter Strøm / NRK

Unni Sandbukt

Sorenskriver Unni Sandbukt er godt fornøyd med at de løser så mange tvistesaker med mekling.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– I 2013 klarte vi å løse én av tre sivile tvistesaker med forlik. I 2014 ble fire av fem saker løst med forlik, sier Unni Sandbukt, sorenskriver i Nord-Troms tingrett til NRK.

I ett år har de satset på et prosjekt for å løse sivile tvistesaker med mekling, i stedet for å løse dem gjennom en dyr og omfattende rettssak.

Årsrapporten til tingretten viser at det har gitt resultater.

– At vi klarer å løse 88 prosent av tvistesakene med mekling har en positiv effekt for både de involverte partene og domstolen når det kommer til bruk av tid og ressurser. I tillegg har vi fått en mer effektiv domstol, som kan få saker opp i retten fortere enn tidligere, sier Sandbukt.

Det er en dommer som mekler og avtalen partene så kommer fram til blir rettskraftig. Rettsmekling kan bare brukes i sivile tvistesaker, ikke straffesaker. Det kan være nabokrangel, uenigheter med arbeidsgiver eller huseier, eller kanskje forretningsforbindelser ikke blir enige om en sak. Partene kan i disse tilfellene spare både tid og penger på rettsmekling.

– For å få til dette har vi satt ned en gruppe på 2–3 dommere med spesiell interesse og kompetanse når det kommer til mekling i sivile tvistesaker, sier Sandbukt.