Fire av fem lot være å stemme om kommunesammenslåing

Onsdag var det folkeavstemning om kommunesammenslåing i Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy. I Nordreisa var stemmedeltakelsen skuffende lav.

Folkeavstemning Nordreisa

Det har vært folkeavstemning i Nord-Troms i dag. Her fra Burfjord i Kvænangen, der Geir Skåre gjør sin borgerplikt.

Foto: Øystein Antonsen / nrk

– Jeg skulle ønske at flere hadde stemt. Det ville gjort det lettere for kommunestyret. Det sier ordfører Øyvind Evanger i Nordreisa.

Da alle stemmene var talt opp, viste det seg at bare 17,3 prosent av de stemmeberettigede i kommunen hadde deltatt i avstemningen.

Av dem som stemte, gikk 48 prosent inn for at Nordreisa skal bestå som egen kommune, mens om lag 40 prosent ønsket at de fire nordtromskommunene skal gå sammen.

Brukerundersøkelse

I Nordreisa kommune har det i tillegg til folkeavstemning også vært gjennomført en brukerundersøkelse.

388 personer i kommunen har fått spørsmål om hvordan de stiller seg til sammenslåing med en eller flere kommuner.

Ifølge ordfører Øyvind Evanger har 53 prosent av de spurte sagt at de er for sammenslåing, 31 prosent er mot, og16 prosent har sagt at de ikke vet hva som er best.

Vil ha storkommune

Når folk ble bedt om å ta stilling til ulike alternativer for sammenslåing, ønsker 44 prosent å slå seg sammen med Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.

18 prosent av de spurte mener at det beste alternativet er at Nordreisa slår seg sammen med Skjervøy.

Brakvalg på Skjervøy

Klokken 21 onsdag kveld er 460 forhåndsstemmer fra avstemningen på Skjervøy talt opp. Av dem var det ikke mindre enn 95 prosent som gikk inn for at Skjervøy skal bestå som egen kommune.

– Det er nesten som i gamle Sovjetunionen, sier ordfører Ørjan Albrigtsen, med et smil. Overvekten kommer nok ikke til å være så stor når alle stemmene er klare.

Men da tallene var klare ved 22-tiden, ble resultatet ikke så mye annerledes.

På Skjervøy var oppmøteprosenten 42,2.

– Og det gledelige er at nesten 70 prosent av 16 til 17 åringene har deltatt i avstemningen, sier ordfører Ørjan Albrigtsen. Vi har med andre ord jobbet godt mot ungdommen.

– 94,5 prosent av stemmene går inn for at Skjervøy skal bestå som egen kommune, og dette er et viktig grunnlag nå kommunestyret skal stemme i juni, sier Albrigtsen.

Ingen tvil i Kvænangen

I Kvænangen er det heller ingen tvil om hva de som deltok i avstemningen mener. I den nordligste Troms-kommunen stemte 92 prosent for at Kvænangen også i framtida skal bestå som egen kommune.