Brukte mobil og ipad for 30.000 kroner

Finnmarks stortingsrepresentant fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, brukte mobil og ipad for 30.548 kroner i fjor skriver Dagbladet.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke-Jensen brukte mest av alle politikerne i landet på mobilbruk, med en sluttsum på nær 60.000 kroner.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dagbladet har gått gjennom alle Stortingsrepresentantenes utgifter til trafikk på mobiltelefon og nettbrett, og det viser seg at det er store forskjeller - både mellom partiene og representantene.

Og blant representantene som har et høyt forbruk, er Finnmark-representanten Frank Bakke-Jensen (H), med beløpet 30.548 kroner. Dagbladets oppslag der Bakke-Jensen tronet på topp som mobilkonge baserte seg på et galt regnestykke.

Også i fjor gjorde Bakke-Jensen seg bemerket med sitt høye mobil- og nettbrett-forbruk. I 2012 var forbruket på nær 60.000 kroner, noe som gjorde at han toppet lista det året.

Du betaler

Og regninga for mobil- og nettbrettbruken, den er det skattebetalerne som tar.

De folkevalgte bruker i snitt 13.012 kroner i året på mobil og nettbrett, noe som er en svak oppgang fra året før.

Frank Bakke-Jensen forklarer beløpet på 30.000 kroner slik:

– Det ene er at jeg reiser veldig mye. Både i Norge, og utenlands. Og da er jeg avhengig av å være tilgjengelig per telefon og per ipad. Det andre er at Stortinget har en storkundeavtale med Netcom, men den avtalen kan ikke jeg bruke fordi Netcom har for dårlig dekning i nord. Jeg er avhengig av å bruke Telenorabonnement, og uten storkunderabatt, så blir det et veldig dyrt abonnement, sier Bakke-Jensen til NRK.

– Men du har tronet på topp over mobilforbruk tidligere år?

– Jeg ligger høyt i forhold til mange. Men det kommer av at jeg bruker telefon og ipad som verktøy, og også som følge av den dyre abonnmentsavtalen med Telenor. Men jeg tar de grepene jeg kan for å a ha kontroll på utgiftene, sier Bakke-Jensen til NRK.

60.000 kroners regninga til Bakke-Jensen fra 2012 ble forklart med at høyrepolitikeren hadde vært på reise i utlandet, og glemt å skru av dataroamingen.

– Dataroaming har jeg satt meg inn i, etter at jeg plumpet uti det, ja, sier Bakke-Jensen.

Ingen øvre grense

Nå er det ikke noen øvre grense for hvor mye en stortingsrepresentant får dekt.

Men frem til 2006 fikk de ikke dekt mer enn 9.000 kroner for innenlands samtaler.

Det har ikke vært noe tak på mobilbruk i utlandet, men stortingsrepresentanter blir anbefalt å sku av datatrafikk i utlandet for å hindre utilsiktet bruk og derved kostnader.

Stortinget kan også komme med advarsler hvis regningene blir for høye etter vesentlige avvik fra normalforbruk, står det i mobilreglene for stortingsrepresentanter.

Det er Høyre-representant Erik Skutle som har høyest forbruk blant Stortingsrepresentantene med 54.937, skriver Dagbladet.