Finnmark er best på vekstbedrifter

Finnmark har erobret landstoppen i antall vekstbedrifter.

Joar Hallonen

Amund Djuve gratulerer Joar Hallonen som årets gasellevinner i Finnmark.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Finnmark fylke er for første gang på landstoppen i antall vekstbedrifter.

Det kom fram under den såkalte gasellekonferansen i regi av Dagens Næringsliv i Alta i går.

En gasellebedrift er en bedrift med god økonomi og jevn omsetningsvekst.

Ifølge Dagens Næringslivs redaktør Amund Djuve går det så det suser i Finnmark.

– Det som er med Finnmark i år er at fylket er det fylket i Norge som har flest gasellebedrifter i forhold til folketallet, sier Djuve.

Danket ut Oslo

Djuve kunne fortelle til næringslivet i Alta og Finnmark at fylket for første gang har danket ut Oslo i å ha mange vekstbedrifter. Myten om at Finnmark er subsidiert av det offentlige ble lagt død. Djuve fremhever Hammerfest og Kirkenes, og særlig Alta, som har mange bedrifter med stor omsetningsvekst.

– Særlig Alta hvor du har et stort entreprenørmiljø, som reiser rundt og tar oppdrag der det er, og som alltid har hatt business- og kremmer-ånd. Du har Hammerfest hvor du har ringvirkninger fra det som har skjedd på Melkøya, og du har Kirkenes med ringvirkninger av det som har skjedd med gruvevirksomheten. Generelt så har det vært en veldig god utvikling i private arbeidsplasser, sier Djuve.

Gaseller

Her er beviset på at FInnmark er på topp i antall vekstbedrifter i forhold til folketallet.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Størst vekst av alle

Årets gasellevinner i Finnmark ble steinknuserbedriften Svein A. Hallonen AS i Vardø. Dem knuser stein fra Sydvaranger Gruve i Kirkenes og selger det videre. Ingen bedrifter kan vise til lignede vekst som daglig leder Joar Hallonen

– Jeg er veldig glad, og stolt. Det er jo hard konkurranse blant mange gode bedrifter. Å bli valgt som den beste er jeg veldig stolt over, sier Hallonen.

Omsetningen for de fire ansatte var i fjor på 50 millioner kroner. Hallonen mener Finnmark har vært flink til å utnytte effektene av olje- og gassindustrien, og ikke minst gruveindustrien, som han selv har gjort.

– Det er mange gründere i Finnmark, og markedet har tatt seg opp de siste årene. Jeg ser positivt for Finnmark i fremtiden og hva som skjer med olje og gass, sier Hallonen.

Gasellekonferanse

Gasellekonferansen i Alta mandag

Foto: Robin Mortensen/NRK

Finnmark i endring

Gasellekonferansen samlet en rekke bedriftseiere. Stig Erland Hansen, som driver reiselivsbedriften Alta Adventure, er enig i at potensialet er stort i Finnmark.

– Potensialet er stort på grunn av det som skjer utenfor kysten her. Det er klart at vi er vel i ingangen til en ganske stor endring for næringslivet i Finnmark. Og dem som klarer å hente ut litt av det potensialet som ligger der, dem tror jeg kan ha en fin fremtid, sier han.

Drives av skaperlyst

Fiskeri er fortsatt en av de største næringene i Finnmark. En av dem som nyter godt av det er emballasjebedriften Isopro i Alta, som har oppdrettsselskaper som kunder. Daglig leder Jonas Haugen forteller at det er lysten til å skape noe som driver han.

– Jeg er oppvokst i en familiebedrift. Jeg har på en måte fått det inn med teskje, og har bestandig syntes det har vært spennende. Å skape noe eget, forme din egen hverdag, og se resultatene av det, det er ekstremt artig å se, sier han.

– Hvordan går det med bedriften?

– Det går veldig bra. Vi øker omsetningne med 45 prosent fra det første året, så jeg vil si vi er i rute, sier han.

Lys fremtid

Redaktør Amund Djuve mener fremtiden til Finnmark ser lys ut.

– Fremtiden til Finnmark ser bedre ut enn fortiden. Jeg forstår det slik at det også er befolkningsvekst i Finnmark. I Kirkenes og Hammerfest skyldes det innvandring og tilflytting, mens i i Alta er det også fødselsoverskudd. Det at du har mange nyetablerte bedrifter som gjør det bra, og at du har befolkningsvekst, det er to veldig positive signaler med tanke på fremtiden, sier han.