Kun èn avis i Finnmark uten pressestøtte

Finnmark Dagblad er nå eneste avis i fylket som ikke mottar pressestøtte. Det frustrerer ledelsen i avisen, som det siste året har vært gjennom en hard omstillingsprosess.

Finnmarksaviser

Finnmarksaviser - Finnmarken og Finnmark Dagblad skal spare 12 millioner kroner de neste årene.

Formålet med pressestøtte varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et større utvalg av aviser.

Finnmark Dagblad, som har sitt hovedkontor i Hammerfest, er nå den eneste avisen i Finnmark som ikke mottar pressestøtte. Avisa Finnmarken får for første gang i år pressestøtte.

Frustrert ledelse

Det at ikke avisen mottar pressestøtte frustrerer ledelsen i avisen, som det siste året har vært gjennom en hard omstillingsprosess.

Svein G Jørstad

Svein Jørstad, fungerende redaktør i den eneste avisen i Finnmark som ikke får pressestøtte.

Foto: NRK

– Finnmark Dagblad er den største avisa i Finnmark og det er hovedgrunnen til at vi ikke mottar pressestøtte. Og nå er vi i en situasjon hvor alle våre konkurrenter mottar støtten. Det forteller Svein Jørstad som er fungerende redaktør, i både Finnmark Dagblad og Finnmarken.

Jørstad mener at den situasjonen som rir mediebransjen nå, med en kraftig nedgang i annonseinntekter, gjør situasjonen annerledes for avisa som aldri har fått pressestøtte.

– Det er ikke lett å konkurrere med aviser som får betydelige beløp i støtte, sier Jørstad. Får kun få år siden hadde vi sagt at det var hyggelig å klare seg uten, men slik er det ikke i dag.

Tøffe tak

Avisen er i en beinhard prosess, og flere fryktet for jobbene sine. Finnmark Dagblad må gjøre nye og tøffe grep i 2015. Denne prosessen vil medføre en nedbemanning. 11 årsverk skal bort. – Vi må gjøre noe for å beholde redaksjonelle medarbeidere, sier Jørstad.

Søsteravisa Finnmarken vil for første gang i år motta pressestøtte. Avisen har mistet 338 abonnenter og falt ned til et opplag på 5851 eksemplarer. Det utløser nesten 1,3 millioner kroner i pressestøtte. Jørstad vil ikke si noe om hvor mye en eventuell pressestøtte vil utgjøre for Finnmark Dagblad.

–Jeg synes virkelig synd på de som er på tur inn i medieverden. Det er et usikkert arbeidsmarked. Det har vært opp og nedturer, men denne gangen ser det ut til å være en varig trend, sier Jørstad.