Finnfjord får ikke pengestøtte

Smelteverket Finnfjord i Lenvik får ikke et tilskudd på 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Smelteverket søkte om tilskudd for å dekke økte kostnader i forbindelse med bygging av et prosjekt for energigjenvinning.

Overvåkingsorganet ESA har konkludert med at tilskuddet ikke er i samsvar med EØS-avtalen.

– Det er synd at vi ikke får tilskuddet, men det er ikke kritisk for driften vår, sier administrerende direktør Geir Wintervoll.