Finnfjord får 175 millioner

Miljøverstingen skal nå bli best i klassen på energigjenvinning.

Finnfjord smelteverk

Finnfjord AS har 120 ansatte og omsatte i 2008 for 821 millioner kroner.

Foto: Arild Moe / NRK

Smelteverket Finnfjord AS i Lenvik i Troms fikk onsdag 175 millioner kroner i støtte fra Enova til energigjenvinning fra produksjonen av ferrosilisium.

Historisk stor støtte

Prosjektet, som totalt vil kreve 512 millioner kroner i investeringer, omfatter hovedsakelig gjenvinning av 224 GWh elektrisk kraft fra avgassene til Finnfjord AS sine ferrosilisiumovner.

Energimengden som spares tilsvarer et årlig elektrisitetsbehov for 8.400 eneboliger. I tillegg til kraft skal prosjektet levere 125 GWh prosessvarme til en ekstern bruker.

Stoltenberg Finnfjord

Statsminister Jens Stoltenberg besøkte Finnfjord AS i mars, og da ba han bedriften om å søke om støtte fra staten til gjenvinningsprosjektet.

Foto: Arild Moe / NRK

Støtten til Finnfjord AS på 175 millioner kroner er det største tilsagnet Enova har gått inn med i et industriprosjekt så langt.

- Finnfjord AS er en solid og viktig industribedrift i Nord-Norge med store ambisjoner for mer effektiv energibruk. Prosjektet fremstår som spennende og innovativt, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Smelteverket i Midt-Troms er en av de største produsentene av ferrosilisium i Europa.

- Ved å sikre industrien ren kraft bidrar vi til å sikre arbeidsplasser samtidig som man ivaretar hensynet til klimaet. I løpet av året har flere industriprosjekter mottatt støtte til teknologiutvikling og energiomlegging, men dette er det desidert største, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- Utrolig mye penger

Bevilgningen fra staten skal sikre arbeidsplasser som ivaretar hensynet til miljøet.

- Dette er en gledens dag for Lenvik og for hele Nord-Norge, og jeg vil gratulere Finnfjord AS med en viktig milepæl i århundrets industrisatsing i nord, sier Irene Lange Nordahl, Senterpartiets stortingskandidat i Troms i ei pressemelding.

Også ordfører i Lenvik, Martin Ness, er svært glad for miljøstøtten til smelteverket.

- 175 millioner kroner er utrolig mye penger. Summen er nok større enn de fleste hadde våget å håpe på. Nå er veien åpen for realisering av dette gigantprosjektet, sier Ness til kommunens nettside.

På utslippstoppen

Smelteverket i Lenvik har tidligere fått skryt av statsminister Jens Stoltenberg for sine planer om å bli verdens første smelteverk som ikke slipper ut CO2.

En undersøkelse fra 2007 viser at smelteverket kommer på 13. plass over industrianlegg i Norge som forurenser mest.

Finnfjord AS slipper årlig ut 319 000 tonn karbondioksid.