NRK Meny

Filmfondet ber om friske penger

Det lave rentenivået får nå konsekvenser for det nye nordnorske filmfondet. Årsaken er at Filmfond Nord skulle driftes med fondets renteinntekter. Manglende driftsinntekter har ført til at det planlagte Tromsø-kontoret fortsatt ikke er opprettet. På grunn av inntektssvikten ber fondet om en halv million kroner i friske penger fra eierne - de nordnorske fylkeskommunene.