Fikk nei til å vurdere fjelloven i Nordland og Troms – nå prøver de på nytt

Nye politiske signaler førte til heftige diskusjoner internt i lovutvalget. Nå vil de at regjeringen snur, og det helst før sommeren.

Per Skorge

UTVALG FIKK NEI: Norges Bondelag, her med generalsekretær Per Skorge, er med i lovutvalget som ikke fikk lov av Landbruksdepartementet å se på muligheten for fjelloven i Nordland og Troms. Men siden har ting skjedd, og nå prøver de igjen.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi håper at det nå åpnes nye muligheter for å få inn Nordland og Troms i lovutvalget som skal se på fjelloven her i Sør-Norge, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Som NRK tidligere har fortalt har et lovutvalg som skal revidere fjelloven, kun mandat som omfatter der fjelloven gjelder i dag, fra Trøndelag og sørover.

Utvalget ville opprinnelig å vurdere Nordland og Troms som en del av mandatområdet, men fikk nei fra Landbruksdepartementet.

Et vindu

Men siden da har det skjedd ting. Blant annet i mars, da Høyre under sitt landsmøte bestemte at de ønsker at fjelloven skal gjelde i Nordland og Troms.

Norges Bondelag, som har en advokat med i utvalget, sier at spesielt dette skapte ett nytt vindu, og at det ble begynnelsen på en betydelig diskusjon internt i utvalget – med ett stort spørsmål: Skal man prøve på nytt å utvide mandatområdet til å gjelde Nordland og Troms?

Med andre ord, å se på mulighet for å innføre fjelloven i de to fylkene.

– Det som ble diskutert var om lovutvalget også skulle ta med seg å opprette statsallmenninger og legge det under fjelloven i Nordland og Troms. Det har vi som bondelag hele tiden vært klart på at vi ønsker, mens regjeringen har avvist dette, så langt, sier Skorge.

Nå starter de imidlertid et politisk arbeid opp mot ansvarlige departementer, partier og regjering. Målet: regjeringen må snu, og det helst før sommeren.

Skorge peker på at det for tiden er et stort politisk engasjement rundt saken:

– Ja, det er kommet nye momenter inn i saken, både ut ifra politiske signaler fra Høyre og fra fylkestingene i Nordland og Troms, som er tindrende klare. Det er også på trappene at kommuner i Nordland og Troms vil gjøre prinsippvedtak om at fjelloven må gjøres gjeldende i sine kommuner.

Fjelloven

GJELDER IKKE I NORD-NORGE: Fjelloven skal sikre at lokale fjellstyrer forvalter områder der staten er grunneier.

Foto: NRK

Tidsmessig utfordring

Norges Bondelag sier at å eventuelt skulle vurdere Nordland og Troms som en del av utvalgets mandatområde, er utfordrende med tanke på tiden. Utvalget skal etter planen være ferdig med sitt arbeid om ett år.

– Vi ser for oss at det blir todelt. En utredning som går på det opprinnelige oppdraget og en utredning som går på tilleggsoppdraget.

Fjelloven sørger for at lokale fjellstyrer forvalter områder der staten er grunneier, både høyt og lavt. Dette betyr at retten til land og vann, og inntekter fra dette, blir værende igjen lokalt, fremfor å gå til staten. NRK har siden februar satt saken i fokus gjennom flere reportasjer.

Her er noen av dem: