NRK Meny

Fikk ja til oppdrett i Karlsøy

Fylkesråd for næring vil tildele laksekonsesjonen på Lubben til Nord-Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett og konsesjonen på Korsnes til Nor Seafood. Marine Harvest hadde søkt på begge lokalitene, men fylkesrådet mener behovet for nye lokaliteter er større for disse selskapene. Fylkesrådet velger å ikke ta hensyn til protester fra lokalbefolkning fordi lokalitetene er godkjent i kystsoneplanen.