NRK Meny

Fikk ikke støtte til fotball

Lenvik kommune har fått avslag på sin søknad om penger til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen hadde søkt om 262.000 kroner til et fotballprosjekt, som skulle bidra til en meningsfull og aktiv fritid. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mener prosjektet er for lite fokusert. I tillegg kom det inn svært mange andre søknader.