Ferger innstilt

Fergesambandet på fylkesveg 83 Flesnes- Revsnes, fylkesveg 848 Stangnes-Sørrollnes, er begge innstilt.