Ferdigbehandlede pasienter gir UNN hodepine

Utskrivingsklare pasienter er en hodepine for både pasientene selv og for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Nå ber sykehuset Fylkesmannen om å ta grep.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge ber om hjelp fra Fylkesmannen i Troms.

Foto: NRK

Magne Nicolaisen

Samhandlingsleder Magne Nicolaisen ved UNN er bekymret.

Foto: Universitetssjukehuset Nord-Noreg / Pressefoto

– Situasjonen er jo prekær. For det første er det en ugunstig situasjon for de pasientene som er ferdigbehandlet, det andre er at det er en stor konsekvens for de pasientene som skal legges inn på UNN, sier samhandlingsleder Magne Nicolaisen ved UNN.

Han frykter dette kan føre til at nye pasienter får utsatt innleggelse fordi det ikke er ledige senger å oppdrive. Hodepinen for både pasienter og for sykehuset er at flere som egentlig er utskrevet fra sykehuset får beskjed om å bli lengre på sykehuset fordi institusjoner ute i kommunene ikke har kapasitet til å ta dem imot. Nå ber UNN Fylkesmannen ta grep.

– Vi har planene klare

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen

Leder av helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune, Gunhild Glosemeyer Johansen (SV), mener kommunen er godt rustet for eldrebølgen.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

Fortsatt er problemene størst med Tromsø kommune. Leder av helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune, Gunhild Glosemeyer Johansen (SV) sier at kommunen har økt kapasiteten. Hun mener heller utfordringen handler om samarbeidet med UNN når kommunen raskt må få på plass nødvendig mannskap for å få ei forsvarlig behandling av pasienter.

Hun mener kommunen er godt rustet for eldrebølgen.

– Vi har planene klare som gjør at vi skal kunne ta imot den nye eldrebølgen, og vi kommer også til å ruste opp hjemmetjenesten med enda mer satsing på hjemmerehabilitering. Vi øker både korttidsplasser og langtidsplasser, og vi bygger omsorgsboliger. Vi har laget en plan som gjør at vi mener vi er fullt på høyde med de utfordringene vi står ovenfor.

Mellom 20 og 30 utskrivningsklare pasienter

– Vi er jo bekymret, fordi vi allerede nå er i en situasjon der vi samlet sett ikke har en tilstrekkelig kapasitet til å ta oss av pasientene. Vi er litt bekymret for hvordan denne utviklingen vil være framover når eldrebølgen for alvor slår til, sier Nicolaisen.

Hver dag har UNN mellom 20 og 30 pasienter som skulle vært utskrevet, men som må bli værende på sykehuset. UNN mener kommunene ikke gjør nok for å planlegge tiltak for å ta imot pasientene. De ønsker at Fylkesmannen skal koordinere planene for hvordan kapasiteten kan utnyttes på tvers av kommunegrensene.

– Som et strakstiltak, så har vi erfart at dersom det er slik at en nabokommune har ledige korttidsplasser, så er det en måte å utnytte kapasiteten på. Og det var kommunene selv som ønsket at Fylkesmannen kunne ta et slik initiativ på nytt, sier Magne Nicolaisen.