Femdobling i rapporterte snøskred

Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat viser at 113 personer har vært involvert i 66 snøskredhendelser denne vinteren. Det er en femdobling sammenliknet med året før. NVE oppfordrer også turgåere til å rapportere inn nestenulykker.