Vil legge ned fem videregående skoler

I går kom utredningen om hvor de videregående skolene i Finnmark skal ligge i fremtiden.

Nordkapp Maritime fagskole- og videregående skole

Nordkapp Maritime fagskole- og videregående skole er en av flere videregående skoler i Finnmark som kan stå i fare for å legges ned.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / Nrk

I utredningen som er gjort for fylkeskommunen ser det mørkt ut for blant andre Vardø videregående skole. I fem av seks forslag legges denne videregående skolen ned.

Ordfører i Vardø, Lasse Haughom fra Frp, mener Norge burde ha penger nok.

– At de nå vil strippe utkantkommuner for skoleplasser det rimer ikke, sier Haugholm til NRK.no.

Saken skal ut på høring i løpet av våren. I utredningen legges det frem tre forslag;

  • Skolestrukturen blir stående slik den er i dag
  • Møtes på halvveien – med nedleggelse av noen små skoler
  • Sentralisert forslag med bare tre store skoler i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

Møtes halvveis – på skoleveien?

I det andre forslaget risikerer Lakselv og Nordkapp nedleggelse, samt at Vardø Videregående skole forsvinner.

Dette forslaget gir fylkeskommunen en innsparing på mellom 20 og 80 millioner kroner avhengig av antallet skoler som legges ned.

Forslaget inneholder også en avvikling av LOSA, det videregåendetilbudet i de små kystkommunene.

Mellomforslaget gir mindre negativ påvirkning på den faglige kvaliteten og færre elever som må flytte hjemmefra.

Kan bli flytting for 800 elever

Det mest radikale forslaget med tre storskoler, vil medføre at Hammerfest og Kirkenes skole til sammen vil få en økning i elevtallet på omtrent 800 elever.

Noe som vil få økonomiske konsekvenser, sier fungerende fylkesopplæringssjef i Finnmark Sissel Øverdal

– Utredningen har ikke tatt for seg kostnader ved å måtte gå inn og bygge ut skolene i Hammerfest og Kirkenes, sier hun.

Høyt frafall i Finnmark

Finnmark har høyt frafall i den videregående skolen – det er også en faktor som må tas med i beregningen når en ny skolestruktur skal avgjøres, sier fylkestingsråd for opplæring i Finnmark, Lisbeth Eriksen.

– I mars kommer en forskingsrapport om årsakene til frafall i den videregående skolen. Den tar vi med i den videre vurderingen. Vi må se utredningen om hvordan skolestrukturen skal være – i lys av de resultat forskningsrapporten viser, understreker Eriksen.