Feirer 17. mai i vernesonen

Selv om man er ute og patruljerer og passer på fiskeressursene rundt Svalbard, er det viktig å feire nasjonaldagen.

Video 142be3f4-41b2-4a23-a0d3-fb825dd42bbf.jpg

17. mai i vernesonen

Kystvaktskipet Svalbard er på patrulje i vernesonen rundt Svalbard, men tok seg likevel tid til å markere nasjonaldagen, på ekte sjøforsvarsvis.

Klokka 8 ble flagget heist Svalbard på skipssjef Orlogskaptein Charles Blålids ordre, skriver mannskapet på KV Svalbard i en e-post til NRK.

– Sjøforsvaret er en institusjon med lange tradisjoner og 17. mai feiringen er i tillegg til å være en viktig markering også viktig for velferden til besetningen om bord, sier skipssjefen.

17. maifeiring

Mannskapet på KV Svalbard markerte 17. mai i Barentshavet sør for Svalbard.

Foto: KV Svalbard

KV Svalbard er det største fartøyet til Kystvakten, og har en besetning på 50 mann om bord på tokt.

– Når dagens markering er over gjenopptar vi ordinær patrulje med fokus på fiskerioppsyn for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, avslutter Blålid, som ønsker resten av fedrelandet en fin og minnerik feiring.

KV Svalbard

KV Svalbard er kystvaktens største skip.

Foto: Picasa 2.0 / NRK