NRK Meny
Normal

FeFo kan få vindkraftgevinst

I løpet av neste år blir det avgjort om Finnmark Krafts vindkraftanlegg på Hamnefjellet utenfor Båtsfjord blir en realitet, og da kan Finnmarkseiendommens (FeFo) kontroversielle eierskap i selskapet begynne å gi gevinst. Skeptikerne til at FeFo gikk inn på eiersiden i kraftselskapet er fortsatt kritiske til beslutningen.

Vindkraft

Direktør i FeFo sier at det ikke var på grunn av økonomisk motivasjon at de gikk inn som medeieere

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Utsikter til mulige inntekter er et aspekt som i og for seg ikke har så stor påvirkning på den prinsipielle tilnærmingen om at FeFo er nødt til å ivareta formålsparagrafen i Finnmarksloven og også tenke gjennom de rollekonfliktene man kan komme opp i når man er eier i et slikt selskap, sier sametingsråd Silje Muotka.

Silje Karine Muotka

Silje Muotka sier at de mulige inntektene FeFo kan få ikke påvirker hennes syn på saken.

Foto: Lisa Maria Anti

Hun er en av de som fortsatt er kritiske til FeFos eierskap, og sier at de mulige inntektene ikke påvirker hennes syn.

I et intervju med NRK i september sa hun at medeierskapet kan ha ført FeFo inn i en uheldig dobbeltrolle.

– Slik forretningsvirksomhet vil kunne komme i strid med opparbeidede kollektive og individuelle rettigheter, sier hun.

– Feil tidspunkt å trekke seg ut

Finnmarkseiendommen har siden 2009 hatt en eierandel på 12,5 prosent i Finnmark Kraft. Eierskapet har vært kontroversielt både blant Sametings- og fylkestingspolitikere i Finnmark.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad har tidligere vært skeptisk til FeFos medeierskap.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad har også vært blant skeptikerene, men mener det ikke vil være et riktig tidspunkt å trekke seg ut nå, like før vindkraftsprosjektet på Hamnefjellet utenfor Båtsfjord blir igangsatt.

– Nå tror jeg det gjelder å stå på for selskapet og for Finnmark for å få realisert dette prosjektet, og så kan man jo gjerne si at jeg hadde mine betenkninger om det, men så har det vært et suksessfullt samarbeid som har ledet frem til gode prosjekter i Finnmark, sier Sjåstad, som i høst også ble innvalgt i FEFO-styret.

– Ikke økonomisk motivert

Vindparken på Hamnefjellet blir dermed helt på lokale hander dersom prosjektet blir realisert.

Jan Olli

Direktør i FeFo Jan Olli sier at de ønsker å sikre lokal verdiskaping.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Og at verdiene skulle bli igjen i Finnmark var motivasjonen da FeFo gikk inn som eier i kraftselskapet.

– Det var ikke økonomisk motivert, men det var motivert av å sikre lokal utnyttelse av de ressursene som er der, og av lokal verdiskaping, sier direktør Jan Olli.