Federico (22): – Jeg elsker kvinnedagen

Student Federico Berro i Tromsø støtter kvinners rettigheter fullt ut, og synes likestilling er så viktig at han mener det skulle vært flere kvinnedager i året.

Student Federico Berro håper mange feirer kvinnedagen.

Federico Berro er en selverklært radikal feminist.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

NRK spurte studenter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet hva de mener om kvinnedagen og årets paroler.

Thea Liahjell og Oda Eidissen

Oda Eidissen og Thea Liahjell

– Det er viktig å markere at vi kvinner er sterke. Kvinner har ikke alltid hatt de rettighetene vi har i dag. De fleste av rettighetene vi har som kvinner er veldig nye i tillegg, sier Thea Liahjell og Oda Eidissen til NRK.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Iver Rusten

Iver Rusten

– Det er for mye fokus på kvinners utseende i samfunnet, slik skal det ikke være i 2017. Jeg er også veldig for selvbestemt abort. Det burde være en selvfølge at kvinner bestemmer over egen kropp, sier Iver Rusten.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Jarl Kaasen

Jarl Kaasen

– Når jeg hører ordet kvinnedagen så er det likestilling og like rettigheter mellom kvinner og menn jeg burde ha tenkt. Men i Norge har det vært en tendens til at det skal likestilles så hardt at det blir skeivfordeling igjen, og det synes jeg blir feil, sier Jarl Kaasen.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Runa Kongsvik

Runa Kongsvik

–Kvinnedagen er jo en dag for å feire de rettighetene vi har, og for å ha fokus på de rettighetene vi ikke har, sier student Runa Kongsvik.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Herman Nymoen

Herman Nymoen

– Jeg synes det er en herlig dag. Kvinner skal ha like rettigheter som menn, det burde være en selvfølgelighet. Andre land må ikke tenke at dette er vestlige verdier, men noe som burde være en selvfølge i hele verden.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Martin Aandstad

Martin Aandstad

– Jeg er opptatt av at det skal være likt mellom kjønnene, i stedet for eksempelvis kvoteringsordninger som fremmer at kvinner får et lettere innpass enn menn. Begge skal stille likt.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

– Litt skremmende

Flere forbinder kvinnedagen med tog og paroler. Parolene rundt om i landet i år har blant annet fokus på helse og kropp.

En parole som går igjen hvert år er kampen for selvbestemt abort. Noe alle studentene NRK intervjuet støtter opp om.

– Jeg skjønner ikke de som kan være mot selvbestemt abort. Vi har kommet så langt i samfunnet at det burde ikke være en diskusjon en gang. Det er litt skremmende at muligheten for å benytte seg av tilbudet kan bli gjemt vekk av sterke personligheter. Det er jo 2017 så det bør ikke være mulig, sier Runa Kongsvik.

– Jeg ble så frustrert over å høre at president Donald Trump borte i USA skal prøve å fjerne muligheter for selvbestemt abort. Hver eneste kvinne skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv, sier Thea Liahjell.

– Jeg synes man ikke skal begi seg ut på noe man ikke selv føler seg klar for, og da må man ha mulighet til å ta det valget. Jeg synes ikke at andre skal bestemme over noen andre sin kropp, sier Oda Eidissen.

– Du skal ha rett til å ta abort hvis du vil, absolutt, sier Federico Berro.

– Alle er unike

En annen helseparole som har fått stort fokus i år er «Nei til kosmetisk intimkirurgi». Studentene var mer splittet når det kom til spørsmål om den parolen.

– Jeg er helt enig, alt bør være vanlig. Alle er unike, så hvis noe henger litt trenger man ikke å fikse på det, sier Federico Berro

– Jeg synes dette bør være opp til hver enkelt. Folk må få bestemme hva de vil gjøre med egen kropp. Men det skal heller ikke oppfordres til å gjøre slikt fra samfunnet eller media, sier Thea Liahjell.

– Jeg synes det er en bra parole. Jeg har fulgt debatten rundt intimkirurgi. Det er et nytt skjønnhetspress vi absolutt ikke trenger, sier Runa Kongsvik.

– Det skal være helt naturlig der nede. Det burde i hvert fall ikke føles som et press om å fikse underlivet, sier Herman Nymoen.

– Jeg har egentlig ikke gjort meg opp noen mening om det, men det bør vel være opp til hver enkelt, sier Martin Aandstad.