Fare for nytt gigantunderskudd

Årets første økonomirapport i Tromsø viser at kommunen ligger an til et underskudd på 100 millioner kroner. Overforbruket er klart størst i pleie- og omsorgssektoren, som kan få et underskudd på over 80 millioner kroner. Stabssjef Oddgeir Albertsen sier til Nordlys at situasjonen er alvorlig, og at kommunen jobber med tiltak for å få ned merforbruket.