Fare for flom i indre strøk

Tirsdag og onsdag er det fare for flom i Troms og Finnmark, og NVE advarer mot lokale oversvømmelser. Varselet er gult, det vil si nivå 2 på en skala fra 1 til 4, og innebærer at det stedvis er stor fare for materiell skade på grunn av intens nedbør. De berørte kommunene må generelt være på vakt og gjennomføre forebyggende tiltak, som rensing av spesielt utsatte dreneringsveier.