Får ta prøver av korallsand

Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at det blir gjort prøveuttak av korallsand i Harstad, Lenvik og Tromsø. Det er et selskap i Vesterålen som har søkt om å foreta prøveuttak. Uttakene som er foreslått er svært begrenset. Dersom uttaket skjer i sommerhalvåret vil effektene være minimale, mener Fiskeridirektoratet.

Korallsand fra Risøyrenna
Foto: Privat