Får svært ulikt betalt

Det er stor forskjell på hvor mye de folkevalgte på fylkestingene får i godtgjørelse, ifølge en oversikt Dagbladet har laget. I Buskerud får en vanlig innvalgt til sammen 158.206 kroner årlig i godtgjørelse. Rett bak kommer Troms på 136.039, mens i Sør-Trøndelag får de kun 12.000 kroner som er det laveste beløpet.