NRK Meny

Får støtte til privat kai

For å sikre at ei privat kai i Lakselvbukt fortsatt kan brukes til beredskapsformål, gir Tromsø kommune et tilskudd på 85.000 kroner. Den private kaia i Lakselvbukt har de siste årene flere ganger vært brukt i forbindelse med nødtransport av blant annet personer og medisiner når fylkesveien gjennom Holmbuktura har vært stengt over flere dager.