NRK Meny

Får spesialvarsel for bølger

Havområdet som skiller Troms og Finnmark, Lopphavet, innlemmes nå i Kystverkets tjeneste for spesialvarsel for bølger. Varselet gis med tre timers intervaller, og benytter blant annet bunnforhold og lokal vind for å gi et mer nøyaktig varsel. Kystverket sier til NRK at systemet vil gi bedre sikkerhet for fiskefartøyer og annen trafikk som ferdes over det værutsatte området. BarentsWatch er med på ordningen, gjennom et interaktivt, nettbasert kart.