Får refs av Fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms mener Nordreisa kommune ikke gjør nok for å forhindre at beboere på Sonjatun sykehjem blir underernærte. Rapporten fra et uanmeldt tilsyn i januar viste at sykehjemmet har kartlagt ernæringen hos en del beboere, men har ikke fulgt dem opp, noe som har ført til at flere beboere har gått mye ned i vekt. Sykehjemmet skal ifølge ledelsen forbedre sine rutiner.