NRK Meny

Får pålegg fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Troms varsler tre pålegg til Berg kommune, etter et tilsyn med barnehagene. Kommunen mangler rutiner som sikrer at barnehageloven følges, og søknader om dispensasjon fra utdanningskravet behandles for sent. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at de ansatte varsler barnevernet ved tegn på omsorgssvikt.