Får opplæring på ferger

Sjøfartsdirektoratet godkjenner nå at studenter på maritime fag kan få deler av den praktiske opplæringa på fartøy innaskjærs. Tidligere var det kadettplasser kun på store, havgående fartøyer. Nå kan deler av praksisperioden tas på ferger og kystfartøy. NRK Troms har tidligere meldt at over 200 studenter ikke har fått kadettplass.