Får møte om Langsundforbindelsen

Karlsøy kommune skal møte Samferdselsdepartementet 15. mai, for å få avklart problemene rundt bygging av Langsundforbindelsen. Vegmyndighetene har bestemt at tunnelen mellom Reinøya og Ringvassøya må bygges lengre fordi stigninga blir for bratt. Dette forsinker og fordyrer prosjektet. Karlsøy har bedt om dispensasjon fra stigningskravet som ikke skal være over fem prosent. Reindrifta har også anket Langsundforbindelsen til Høyesterett.