NRK Meny

Får midler til integrering

Fem frivillige organisasjoner får tilskudd til å gjennomføre integreringstiltak for beboere i asylmottak i Troms. Dette gjelder Hålogaland Amatørteaterselskap, Forum for natur og friluftsliv, Bygdelaget Samhold i Målselv, Ishavsbyen FK i Tromsø og Norges Røde Kors. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som deler ut midlene.