NRK Meny

Får laste om olje i Bøkfjorden

Regjeringen overprøver miljøfaglige råd og tillater Norterminal å laste om olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Miljødirektoratet sa nei til planene blant annet fordi de mente isforholdene i fjorden var problematiske. Men regjeringen er ikke enige i at dette er tungtveiende nok grunner til å stoppe oljeomlastingen.