Normal

Får langtidssykemeldte tilbake i jobb i Troms

Fysisk aktivitet, gruppeterapi og samhold er viktig i kampen mot høyt sykefravær, tror ildsjelen bak pilotprosjekt «Best i lag».

Marit Henriksen
Foto: NRK

Marit Henriksen jobbet tidligere som lærer, men var sykemeldt så lenge at hun måtte si opp jobben.

Nå leder hun et NAV-prosjekt med andre sykemeldte som også sto i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

– Det å jobbe, og å bidra til det samfunnet vi har, det tror jeg de fleste vil. Det er ikke like enkelt, og i alle fall ikke hele tiden. Men det gir verdighet å jobbe, og det liker vi jo, sier Henriksen.

– Arbeid er god medisin

Henriksen fikk igjen vist sine formidlingsevner da arbeidsministeren fikk vite mer om pilotprosjektet «Best i Lag», som gjennom gruppesamtaler og fysisk aktivitet hjelper folk i arbeid igjen.

– Alle kan havne utenfor yrkeslivet, og da er det oppfølging som er det mest sentrale, og å se folk. Og så lærte jeg at fysisk aktivitet er viktig. Det viser seg at arbeid er god medisin, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Huitfeldt tar nå med seg fra erfaringene fra pilotprosjektet i kampen mot sykefravær. Så langt er erfaringene fra Troms gode, to av tre som er med i «Best i lag» er tilbake i jobb.

SE VIDEO:

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt fikk i dag høre om et pilotprosjekt som har fått to av tre tilbake i jobb i Tromsø.

Pilotprosjekt mot høyt sykefravær