– Norge marginaliserer sin rolle i nordområdene

Norge stilte kun med én representant under en nylig nordområde-konferansen i Reykjavik. – Norge marginaliserer sin rolle i nordområdene, sier redaktør i High North News.

Bård Glad Pedersen

Bård Glad Pedersen var den eneste fra det offisielle Norge som stilte på Arctic Circle i Reykjavik.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Ole Jørgen Bratland

Kritikken kommer etter at det offisielle Norge kun stilte med statssekretær, Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet, som representant på den nylige nordområdekonferansen Arctic Circle i Reykjavik.

Flere nasjoner stilte med sine øverste politikere, og nå får den lave representasjonen fra norsk side kritikk.

– Vår deltagelse var større enn i fjor, og vi ser at andre land har trappet opp sin deltagelse. Denne konferansen er i ferd med å etablere seg på en positiv måte, sier Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Norge var usynlig

Arne O. Holm

Arne O. Holm redaktør i High North News.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Flere mener Norge ikke var godt representert i Reykjavik. Blant dem er Arne O. Holm, ansvarlig redaktør i High North News og nordområdesenteret.

– Vi stilte veldig mye tyngre, fordi vi hadde en statssekretær der, mens vi i fjor ikke hadde det. Så sånn sett stilte vi tyngre i år, sier Holm

Av nærmere 1000 deltagere, der flere nasjoner med interesse i nordområdene var godt representert fra offisielt hold, var det kun statssekretær Bård Glad Pedersen som representerte det offisielle Norge.

Holm, mener Norges lave oppmøte er med å marginalisere sin rolle i nordområdene.

– Jeg vet ikke hvor mye han var til stedet da andre nasjoner presenterte sine strategier, men jeg var til stedet på det meste. Norge var usynlig. De hadde dyktige fagfolk som snakket innenfor sitt felt, dels i småseksjoner med lite publikum og dels også i plenum, sier Holm

– Etter mitt syn så er det viktig at vi er til stedet der det etableres sannheter om hva nordområdestrategi skal inneholde.

Øke dialogen rundt arktiske spørsmål

Jan-Gunnar Winther

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, mener den norske synligheten under konferansen burde vært høyere.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Konferansen i Reykjavik er utviklet for å øke dialogen rundt arktiske spørsmål og styrke det internasjonale fokuset på Arktis i framtiden.

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, var en av flere nordmenn som holdt innlegg på konferansen. Han deler synet til Arne Oskar Holm.

– Arctic Circle, har blitt en viktig arena for nordområdespørsmål, og i lys av at det var tung deltagelse fra veldig mange andre land som jobber mot Arktis, så vil jeg nok si den norske synligheten og representasjonen kunne vært noe høyere enn det den var i år, sier Winther.

Mener de var synlig

Men den oppfatningen deler ikke statssekretær Bård Glad Pedersen.

– Jeg mener hele bredden i norsk nordområdepolitikk var synlig på konferansen. Jeg ble bedt om å snakke om sikkerhet i arktisk, og viktigheten av at internasjonale lover følges i arktisk, sier Pedersen.

– Hvilke konsekvenser får det for Norge hvis man lar være å stille på slike konferanser?

– Det kan skape et inntrykk av at Norge ikke er offensive del av det som skal skje i nord. Vi har et ansvar overfor klima, urbefolkning, kunnskapsutvikling og næringsutvikling. Derfor må vi være på de rette arenaene for å fortelle hva vi faktisk mener om det, sier Holm i High North News.

Pedersen i Utenriksdepartementet mener Holm har et poeng i at de burde gjennomgå om de skal delta enda mer til neste år.