NRK Meny
Normal

Får ikke vandelsattest ofte nok, Lærerutdanningen tar selv grep

Lærerutdanningen kommer til å søke om ny vandelsattest for hver enkelt elev etter tre år i studieløpet.

Lærerutdanning

Universitetet i Tromsø velger å fortsette med egen praksis om vandelsattest.

Foto: Jørn Inge Johansen/nrk

Det sier instituttleder for lærerutdanning og pedagogikk, Odd Arne Thunberg. Han mener reglene for vandelsattest ikke er gode nok.

– Vi er helt avhengig av å ha en sikkerhet i profesjonsutdanningen som gjør at vi er trygg på studentene. Vi kan ikke være i tvil, sier Thunberg til NRK.

Regjeringen innførte høsten 2014 nye regler for politiattest for studenter som går profesjonsstudiet innenfor pedagogiske studieretninger. Bestemmelsen om å innhente ny attest etter tre år er falt bort. Nå er vandelsattesten gyldig ut studieløpet.

Etter gjeldende praksis gis politiattest for profesjonsstudiet en gyldighet i fem år. Universitetet må sende inn søknad om fornyet vandelskontroll for hver av de studentene man finner grunnlag for å be om fornyet vandel på, og det kan ikke sendes inn som lister.

Tar selv grep

Odd Arne Thunberg

Instituttleder for lærerutdanning og pedagogikk, Odd Arne Thunberg, sier at trygghet og sikkerhet er helt avgjørende.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

I mai ble en lærerstudent ved Universitetet i Tromsø suspendert etter et tips om at han var dømt for seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Han hadde plettfri vandel da han startet på studiet, og ingen i politiet varslet utdanningsinstitusjonen underveis i etterforskningen.

Universitetet i Tromsø bestemte tirsdag at de kommer til å søke om ny vandelsattest for alle studenter ved pedagogiske studieretninger hvert tredje år.

– Hvis vi må søke om det for hver enkelt, så gjør vi det for hver enkelt. Det vil bety mer papirarbeid, men vi mener dette er helt avgjørende for å bringe trygghet og sikkerhet i dette praksisområdet, sier Thunberg.

– Det vil ikke være forenelig med vårt lokale krav til praksis å gjøre noe annet. Det skal ikke gå fem år før ny attest framlegger, sier han.

De mener også politiregisterloven bør korrigeres, særlig i lys av saken om lærerstudenten som var dømt for seksuelle overgrep.

– Vi er overrasket over utviklingen, spesielt når vi ser hvordan praksis er. Det vil dukke opp enkeltsaker, og når det gjør det, må man justere kartet etter terrenget, mener Thunberg.

Svekkelse i kontrollregimet

Politifullmektig Are Aarhus

Assisterende avdelingsleder ved Øst-Finnmark politidistrikt, Are Århus.

Foto: Knut-Sverre Horn

Politiattest kreves ved opptak til ulike utdanninger, blant annet hvor man skal jobbe med barn og unge. Praksissteder som tar imot studenter, har også mulighet til å hente inn egen politiattest for studentene.

– En politiattest er aldri tilstrekkelig for å beskytte barn, i beste fall kan den utelukke åpenbart uskikkede personer i å komme i kontakt med barn. Men det er aldri en attest på hvorvidt vedkommende er skikket, sier fungerende avdelingsleder ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Are Aarhus til NRK.

Han kan bare uttale seg på generell basis, men innrømmer at den nye kontrollen kan være en svakhet.

– Universitetet kan forespør nye opplysninger når som helst i løpet av studiet, det er en forbedring. Men det er en svekkelse i kontrollregimet at man ikke er pålagt å kreve politiattest av alle studenter hvert tredje år, sier han.