Får ikke supermottak

Det blir ikke etableret et såkalt integreringsmottak for flyktninger med varig opphold i Harstadregionen. Departementet etablerer slike mottak i Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo. Forslaget om slike integreringsmottak ble lansert av tidligere leder ved Borkenes mottak, Svein-Arne Laukli, overfor justisminister Anders Anundsen. Slike mottak skal forberede folk med varig opphold på et liv i det norske samfunnet.