Får ikke penger til skredsikring: – Det er helt uaktuelt for oss å godta dette

De neste fem årene får Troms fylke 550 millioner kroner fra Staten til skredsikring av fylkesveiene. Skredsikringen på Arnøy i Skjervøy koster alene en milliard kroner og blir ikke prioritert av fylkesrådet.

Skred Arnøya
Foto: Oda Bjørklund

Det har ført til skuffelse og stor frustrasjon i Skjervøy. Årsaken er at fylkesrådet mener skredsikring av fylkesvegen på Arnøya er for kostbar til å gjennomføre prosjektet i perioden 2018 til 2023.

Se hvordan snøen raser nedover fjellsiden

Skjervøy kommune håper fylkestinget gjør om på prioriteringen. Formannskapet i kommunen og bedriftene som produserer laks og hvitfisk på Arnøya aksepterer ikke at skredsikringen av Fylkesvei 347 tas ut av skredsikringsprogrammet.

Det er helt uaktuelt for oss å godta dette, sier ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy.

– Prosjektet er svært viktig og ligger så høyt på Statens vegvesen sin prioritering at vi vil kjempe med nebb og klør for å få Arnøya inn igjen på skredsikringsprogrammet, sier han.

Ordfører i Skjervøy

Ordfører Ørjan Albrigtsen og politikerne i Skjervøy godtar ikke at skredsikringen på Arnøya er nedprioritert. – Det rammer sjømatnæringa ekstra hardt, sier han.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

Vegvesenets nettkamera på Arnøya

Ser etter billigere alternativ

Tunnel gjennom fjellet fra Haugen til Lauksundskaret ble i 2015 kostnadsberegnet til 750 millioner kroner. Nå mener fylkeskommunen at prisen vil runde en milliard kroner.

– Fylkeskommunen er bedt av Staten om å prioritere innenfor rammen av 550 millioner kroner. Det er grunnen til at skredsikring rundt Singla på Arnøy ikke kommer med nå, sier avdelingsdirektør Rigmor Torsteinsen i Statens vegvesen.

Hun sier at Statens vegvesen er bedt om å se på et billigere alternativ med vei og tunnel over Smellskaret, som har vært lansert tidligere.

vegvesen

Vegvesenet er bedt om å se på et billigere alternativ, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Rigmor Rasmussen.

Et avbøtende tiltak er å sprenge ned snøskavlene med sprengstoff, eller bruke helikopter og Daisy Bell, sier Rigmor Torsteinsen.

Rammer sjømatproduksjonen

For Årvikbruket i Årviksand, som produserer hvitfisk, og ansatte som pendler til Arnøy Laks i Lauksundskaret er en forskyvning av skredsikringen en sørgelig nyhet.

– Dette får store konsekvenser. Vi snakker her om fersk fisk som skal raskt fram til kjøperne. At de som også pendler med privatbiler forbi Singla skal måtte leve med usikkerheten om ras og stengte veier i flere år fremover er ikke akseptabel, sier Albrigtsen.

Skal prioriteres

Formannskapet i Skjervøy har nå skrevet brev til politikerne på fylkestinget som får økonomiplanen for 2018–2023 til behandling om halvannen uke. Der gjør formannskapet i Skjervøy det klart at skredsikring av Fv 347 forbi Singla, må inn på skredsikringsprogrammet til Troms fylkeskommune.

Formannskapet minner om at fylkestinget i oktober vedtok at Regional transportplan skal prioritere «Kyst til marked-korridorer.» Fra Skjervøy leveres det årlig sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner. 25 prosent av denne produksjonen skjer på Arnøya. All transport til Årviksand stopper når fylkesveien stenges, som i forrige uke.

– Det er også folk som dagpendler til Arnøy Laks forbi det skredfarlige området. I tillegg er transport til skole og barnehage avhengig av åpne veier, sier ordføreren.

Vil ikke ha fergeleie

Bygging av fergeleie i Arnøyhamn for å føre og hente kjøretøyer som ikke kommer seg videre når veien blir stengt blir forkastet av kommunen.

– Det er som å gå tilbake til tiden da melkebåten gikk. Det vil forsinke trailertrafikken. La meg snu på det. Hvorfor lanserer man ikke en slik løsning andre steder der det er skredfare, spør ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy.