Puster lettet ut - får flytte geitfjøset vekk fra det farlige rasområdet

Familien Pedersen Solbakken kan endelig slippe jubelen løs: Anken deres ble tatt til følge. Nå får de også penger til å flytte geitfjøset unna det farlige rasområdet.

Sten Terje og Lisa Marie Solbakken

Endring i regelverket gjør at Lisa Marie og Sten Terje Pedersen Solbakken kan slippe jubelen løs.

Foto: Privat

– Vi er kjempeletta over at det har blitt en løsning. Det har vært mange nedturer og vi har mista trua mange ganger. Men nå er vi veldig glade, sier Lisa Pedersen Solbakken.

De unge tobarnsforeldrene hadde restaurert bestemorhuset og fjøset i Manndalen, da de fikk beskjed om at de måtte flytte. Nye skredfarevurderinger viste at faren for at store fjellpartier fra Storhaugen kunne løsne, var overhengende, og det fantes ingen mulighet for å sikre bygningene.

Til sammen seks eneboliger lå utsatt til, og Kåfjord kommune ble gitt tilsagn om tilskudd til riving og nyetableringer. Men geitfjøset til familien Pedersen Solbakken ble ikke omfattet av regelverket.

Familien anket til slutt saken helt opp til olje- og energidepartementet.

Den fortvilte situasjonen deres ble også omtalt i Brennpunkt- dokumentaren "Tatt av været".

Ny åpning i regelverket

Storhaugen

De gule strekene markerer sprekkdannelsen i Storhaugen.

Foto: NGU

I mai i år ble regelverket for tilskudd ved skredforebygging, endret. Da ble det en åpning for at ikke bare boliger, men også andre bygninger der mennesker oppholder seg mye, kan utløse tilskudd.

– Hvis vi ikke hadde fått flytta geitfjøset, ville vi ha drevet mot en nedlegging av gården. Det er veldig nervepirrende å oppholde seg her når vi ikke vet hva som kan skje. Men nå kan vi fortsette å gjøre det vi har drømt om, nemlig å drive med landbruk, sier Lisa Pedersen Solbakken.

Bilde

Knut Aune Hoseth, NVE.

Foto: NVE

Også sjefingeniør Knut Aune Hoseth i Norges vassdrags- og enerigdirektorat, NVE, er fornøyd med utfallet av denne saken, og at regelverket nå er endret.

– Vi ser at det er gunstig å ha fått denne endringen, og har nå et mer romslig regelverk med mulighet til å vurdere saker mer helhetlig, og ikke bare begrenset til enkelte typer bygg.

Bilde

Sten Terje (32), Marta Elea (6), Sivert Johannes (4) og Lisa (28) må forlate gården. Etter at ekteparet kjøpte gården i god tro i 2009 og har gjennomført totalrenovering viser det seg at rasforbyggende tiltak har liten virkning. Nå er flytting planlagt i 2016.

Foto: NRK

17 millioner kroner

Innen juli 2018 må de ha etablert seg med hus og driftsbygning et anna sted. Til sammen får Kåfjord kommune tilskudd til å hjelpe de rammede familiene med inntil 17 millioner kroner. Kommunen må også innføre restriksjoner på boligbygging i det rasfarlige området.

– Ungene synes det er trist at vi skal flytte, men vi tar dem med i prosessen, og holder nå på med å skaffe oss ny eiendom her i Manndalen, forteller Lisa Pedersen Solbakken.