Får etablere komposteringsanlegg

Fylkesmannen har gitt Finnmark Biobehandling tillatelse til å etablere et komposteringsanlegg på Stengelsmoen i Alta. Tillatelsen gjelder for inntil 32.000 tonn med slakteavfall, husdyrgjødsel, matavfall og slam fra kommunale og private avløps- og septikanlegg. Fylkesmannen har understreket at luktutslipp fra anlegget skal begrenses av hensyn til naboene.