Får eget mobbeombud

Troms fylkeskommune lyser nå ut stillingene som Mobbeombud og elev- og lærlingeombud. Mobbeombudet skal gi råd og støtte til elever i grunn- og videregående skole. I første omgang skal en prosjektleder finne ut hvordan mobbeombudet skal jobbe i fremtida. Elev- og lærlingeombudet ansettes på åremål, og skal sørge for rettferdig behandling etter lover og forskrifter.