NRK Meny
Normal

Får beholde goder hvis de slår seg sammen med Tromsø

Regjeringen med lokkemiddel til kommuner i Nord-Troms.

Nytt kart

– Regjeringen har vedtatt at de personrettede ordningene i tiltakssonen i Nord-Troms videreføres ved eventuelle sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor tiltakssonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Det har lenge vært etterlyst svar på hva som skjer dersom eksempelvis Karlsøy og Lyngen skulle slå seg sammen med Tromsø.

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og de syv kommuner, Karlsøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms. I dette området er det personrettede fordeler som nedskrivning av studielån, redusert elavgift og lavere personskatt.

– Gir innbyggerne forutsigbarhet

Avklaringen fra regjeringen betyr at innbyggerne i kommuner som i dag er innenfor tiltakssonen får beholde disse fordelene selv om kommunen slås sammen med en kommune utenfor tiltakssonen.

– Tiltakene utgjør over en milliard kroner, og jeg er glad for at vi kan gi innbyggerne i Nord-Troms forutsigbarhet når de nå diskuterer framtidig kommunestruktur, sier Sanner.

Det geografiske nedslagsfeltet for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms vil altså gjelde som i dag også etter eventuelle sammenslåinger.

Håper på tilflytting

Tony Henriksen Jensen er leder av næringsforeninga i Karlsøy. Han sier at avklaringa er viktig.

Nå får innbyggerne trygghet for at de får beholde fordelene de i dag får, også ved en sammenslåing med eksempelvis Tromsø.

– Jeg håper at dette kan føre til økt tilflytting til Karlsøy, sier han.