Fant liv i Porsangerfjorden likevel

Nye undersøkelser av havbunnen innerst i Porsanger viser yrende liv. Det står i sterk kontrast til helgas undersøkelser som viste en tilnærma død havbunn. Likevel vil naturvernere utrydde kongekrabba.

Havforskning

Lis Jørgensen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Under et tokt i ytre del av Porsanger den 17.mai, fant forskere fra Havforskningsinstituttet overraskende lite liv på havbunnen. På et område der man forventet å finne kråkeboller, sjøstjerner og en rekke andre bunndyr, ble det kun funnet mark.

Sjøstjerner i Porsanger

Fangsten innerst i Porsangerfjorden var i følge havforskerne oppløftende.

Foto: Lis Jørgensen/Havforskningsinstituttet

Forskerne mente det kunne skyldes at kongekrabbe hadde forsynt seg av vegetasjon og liv på havbunnen.

Fant mye liv innerst i fjorden

Men toktet i Porsanger fortsatte - og etter nye prøver søndag og mandag denne uka, kan havforskningsinstituttet melde om et yrende liv helt innerst i fjorden, med mye sjøstjerner, kråkeboller og skjell.

– Fjorden er heldigvis ikke død, sier seniorforsker Lis Jørgensen.

De nyanserte funnene i Porsanger, får ikke naturvernere til å erkjenne at de har ropt et unødig varsko mot kongekrabba. Fredrik Myhre i WWF Norge, mener likevel at kongekrabba ikke har livets rett i norske farvann.

– Krabba bør fortsatt utryddes

– Det er gledelig at man finner områder der man tror det er kongekrabbe, som også er rike på liv på havbunnen, og at kongekrabba ikke klarer å utslette alt liv. Det vil den ikke klare uansett, men man har veldig mange veldokumenterte eksempler på at kongekrabba påvirker livet på havbunnen negativt, sier Myhre til NRK.

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre i WWF Norge

Foto: Anja Elmine Basma / WWF

– Norske myndigheter har forpliktet seg til å så langt det er mulig og hensiktsmessig, å utrydde fremmede arter som tar seg til norske farvann, legger Myhre til.

Det slaget er tapt, mener Høyres fiskeripolitiske talsmann Frank Bakke Jensen.

– Umulig å bli kvitt kongekrabba

– Det er en realitet at vi vil ikke evne å utrydde kongekrabba. For det første har vi en russisk nabo, som vil utnytte den kommersielt. For det andre har den også spredt seg over store områder, sier Frank Bakke Jensen.

Tross uventede forskningsresultater, vil stortingspolitikeren ha is i magen. Også fordi kongekrabba i seg selv er en ressurs.

Fornøyd med forvaltninga

– Hittil tror jeg vi skal slå oss til ro med at den forvaltininga vi har hatt, har gagnet seg. Vi har bygd opp en merkevare og utnytta den kommersielt, og så får vi ta med kunnskapen vi får om havbunnen i den videre forvaltninga av både kongekrabbe og andre aktiviteter som skal foregå i Barentshavet, sier Frank Bakke Jensen.

Han ser med forventning frem til den endelige rapporten fra forskerne - fordi kunnskapen enda er mangelfull.

– Mye av kunnskapen vi har, er fra Varangerfjorden. Og det er en fjord som også er påvirket av mineraldrift blant anna. Det fine med Porsangerfjorden, er at den er referansepunktet vårt. Vi vet hvordan den var, og vi kan sammenligne nye resultater med prøver fra mange år tilbake, sier stortingspolitikeren.

Fiskeridepartementet skal i løpet av 2014 evaluere dagens forvaltning av kongekrabben.

Forskningsskipet "Johan Hjort"

Forskningsskipet 'Johan Hjort' i Porsanger

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK