Dette er Norges eldste gaupe

Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene var ei hunngaupe på hele 17 år, noe som er ny rekord.

Levende rekordgaupe

F199 er den eldste gaupa som er funnet i Norge. Her er gaupa da den våknet opp fra bedøvelse i 2007.

Foto: Jon M. Arnemo / Scandlynx

Hvert år mottar og undersøker Rovdata alle døde gauper, jerv, brunbjørn og ulver i landet.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av disse artene i Norge, og de innsendte skrottene blir grundig undersøkt.

– Den siste perioden har vi mottatt totalt 196 rovdyr, som er omtrent det samme som i fjor. Det er undersøkt 92 gauper, 75 jerv, 19 ulver og 10 bjørn, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

I tilfeller hvor dyrene blir funnet døde, blir det også forsøkt å fastslå dødsårsaken.

– Dette er ny rekord

Rovdata påviser blant annet alderen på dyrene ved å foreta et tannsnitt og telle årringene i tennene. Antall årringer avslører hvor gamle dyrene er.

Den eldste gaupa som er undersøkt, er ei hunngaupe som ble funnet død i ei veigrøft ved Porsa i Kvalsund kommune i Finnmark 15. januar i år.

– Den var merket med en GPS- sender som tilhører forskningsprosjektet Scandlynx, og undersøkelsene viser at den var 17 år gammel. Dette er ny rekord. Den eldste gaupa som vi kjente til fra før var 16 år, forteller Holmstrøm.

Død rekordgaupe

Her er F199 da hun ble funnet død tidligere i år. Obduksjon viste at hunngaupa var påkjørt.

Foto: Olaf Oppgård / Scandlynx

– Hun hadde et svært lite leveområde

Hunngaupa ble merket 20. februar i 2007, og ble kalt F199.

– F199 hadde et leveområde på rundt 400 til 500 kvadratkilometer, noe som er svært lite for hunngauper nord i landet. Til sammenligning hadde «nabogaupa» F200 i sør et leveområde på 2000 kvadratkilometer, forteller John Odden, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og leder av den norske delen av Scandlynx.

Obduksjonen ved Veterinærinstiuttet i Tromsø viste at hunngaupa F199 var påkjørt. Det ble også funnet gamle hagl i venstre forbein.

Spiste 19 rein på under et år

Forskerne kan programmere GPS-senderne til intensivt å registrere gaupenes posisjon i perioder, for på den måten å kunne følge med på hvor ofte de dreper rein og andre byttedyr.

Gaupa F199 ble fulgt intensivt i 292 døgn.

– Når vi så at gaupa oppholdt seg på et sted over tid, gikk vi inn og sjekket om hun hadde felt et bytte og hvilken art det i så fall var, sier Odden.

Kart gaupe

Kartet viser alle posisjoner hvor gaupe F199 er registrert med GPS-halsbånd i leveområdet mellom Alta og Hammerfest i Finnmark.

Foto: Google maps / Scandlynx

Undersøkelsene viste at hun drepte 19 rein, 1 sau, 17 harer, 3 rev, 1 katt og 1 gråtrost.

– Hun lå i tillegg i nesten to uker og spiste på en død nise i strandkanten. Hun spiste også ved flere anledninger laks, som hun hadde stjålet fra otere, forteller Odden.

– Fant en hannbjørn på 16 år

Blant funnene som ble undersøkt av Rovdata var en hannbjørn på 16 år, som ble funnet død i Våler i Hedmark 15. oktober 2012. Det var bare beinrester og skalle som lå igjen på funnplassen, slik at det ble vanskelig å fastslå eksakt når bjørnen døde.

Den eldste jerven som ble undersøkt i perioden viste seg å være en hunnjerv på 14 år, som ble funnet død i et tjern i Lierne i Nord-Trøndelag 5. mai i fjor.

Den eldste ulven som er undersøkt er en hann på tre år, som ble funnet død i Birkenes kommune i Aust-Agder 13. mai i år. Dødsårsak er foreløpig ikke fastslått i disse sakene.

– Ingen av disse alderne er imidlertid noen rekord. De eldste rovdyrene som har blitt påvist i undersøkelser hos Rovdata, har vært noen år eldre. I 1987 ble det felt en brunbjørn på minst 28 år i Lierne i Nord-Trøndelag. I tillegg er det påvist jerv på 16 år og en ulv som var 15 år gammel, sier Holmstrøm.