Fant PCB

Det er moderat forurensning av PCB rundt vraket av den «Murmansk», viser undersøkelser fra Havforskningsinstituttet.

Den Russiske krysseren «Murmansk»

Den Russiske krysseren «Murmansk».

Foto: Mikalsen, Steinar / SCANPIX

Analysene av tre andre miljøgifter er ennå ikke klare. Disse ventes i løpet av en drøy uke.

- Det er mye sandgrunn i området. Dette gjør forskerne ganske sikre på at de forhøyede PCB-nivåene skyldes at malingsflak eller andre, større partikler som inneholder PCB har falt av vraket, skriver instituttet i en pressemelding fredag.

I blåskjell og fisk

Forhøyede verdier av PCB i blåskjell tyder ifølge instituttet på svak forurensing av vannet. PCB-nivåene i fisk kan også være noe høyere enn normalt. Det trengs imidlertid mer arbeid for å tolke resultatene.

- Vi har funnet moderat forhøyede verdier av PCB ved vraket og 100 meter unna på enkelte av stasjonene vi har målt, sier seniorforsker Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet til NTB

- Men det er så lite at Mattilsynet har konkludert med at de ikke vil innføre spesielle kostholdsråd, bortsett fra det generelle rådet fra det lokale Mattilsynet om ikke å spise fisk som er tatt i umiddelbar nærhet til vraket.

Prøvene som er tatt om lag en kilometer fra vraket, viser ingen spor av PCB.

Lagrer seg i kroppen

Polyklorerte bifenyler, eller PCB, er en miljøgift som finnes i blant annet maling og elektriske komponenter som transformatorer. I kroppen lagres de i for eksempel fettholdig vev i kroppen. De har en såkalt bioakkumulerende effekt, som gjør at mengden av dem kan øke med tiden gjennom lagring.

Dette kan gå ut over reproduksjonsevnen hos mennesker og dyr. Noen av PCB-stoffene er også kreftfremkallende.

De neste analysene vil gi svar på nivåene av PAH (polyaromatiske hydrokarboner) og THC (totalt hydrocarbon innhold), som begge kan gi en indikasjon på oljeforurensning, samt TBT (tributyltin), som brukes i blant annet i skipsmaling.

Den drøyt 200 meter lange krysseren «Murmansk» strandet ved Sørvær i Vest-Finnmark i 1994 etter å ha slitt seg fra et slep.

(©NTB)