NRK Meny
Normal

Fant hull i not hos Finnmarks største oppdrettsselskap

Ved en tilfeldig kontroll oppdaget Mattilsynet hull i en not hos Finnmarks største oppdrettsselskap Cermaq.

Hull i merder

Ved en tilfeldig kontroll oppdaget Mattilsynet dette hullet i en not hos Finnmarks største oppdrettsselskap Cermaq.

Foto: Mattilsynet / Mattilsynet

Mattilsynet var på besøk hos Cermaq sitt anlegg i Olderfjord, og det var her de ved en rutinekontroll oppdaget hull i en av notposene.

Cermaq er et internasjonalt fiskeoppdrettskonsern med hovedkontor i Oslo, og er det største oppdrettsselskap i Finnmark.

– Dette skal ikke skje, sier regiondirektør i Cermaq i Finnmark, Gunnar Bragi Guðmundsson.

Uvisst om laks har rømt

– Det er ingen som vet om dette kan ha forårsaket at oppdrettslaks har rømt fra anlegget. Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Sofus Olsen.

Hull i merde

Merden som er revet opp har et hull som er på 20 ganger 30 centimeter, delvis over vannflaten.

Foto: Mattilsynet / Mattilsynet

Det var han som oppdaget hullet. En av merdene var revet opp. Hullet var på 20 ganger 30 centimeter, var delvis over vannflaten, og har trolig ikke ført til rømming.

– Risikoen er jo til stede, og derfor er det jo et krav om at man mange steder skal ha tykkere line og dobbel line øverst, fordi det er der det er størst risiko for å få slitasje.

Mye rømt laks siste året

Det siste året har det vært en rekke hendelser der store mengder oppdrettslaks har rømt, noe Grieg Seafoods har innrømmet ansvar for.

Gunnar Gudmundsson

– Det skal ikke være hull i våre merder, sier Regiondirektør Gunnar Bragi Guðmundsson.

Foto: Robin Mortensen

Regiondirektør i Cermaq i Finnmark, Gunnar Bragi Guðmundsson, sier riften i merden trolig har oppstått som en følge av uvær. At det var Mattilsynet som oppdaget hullet og ikke selskapets egne folk mener han er en ren tilfeldighet.

– Det er svært spesielt. Det er utrolig sjelden slike hendelser skjer. Det er jo heller ikke slik at dette er en stor og vanskelig affære å reparere, men det er klart at vi bare må skjerpe våre rutiner og være enda mer på vakt.