Fant beinrester i Tromsø sentrum

Det er gjort funn av beinrester fra mennesker under gravearbeidet med nye fjernvarmerør som pågår i Tromsø sentrum. Arkeologer mener dette viser at det fra gammelt av har vært en kirkegård i området, og at beinrestene stammer derfra, melder avisa iTromsø på nett. Beinrestene vil enten bli ivaretatt av museet, eller det vil bli en gjenbegravelse på en kirkegård.