Faller utenfor ny kulturavtale

Flere kulturinstitusjoner faller nå utenfor den nordnorske kulturavtalen. Siden begynnelsen av 90-tallet har de tre nordnorske fylkeskommunene samarbeidet om finansieringen av kulturlivet. Men på grunn av vanskeligere økonomi er avtalen nå reforhandlet. Både Trastad Samlinger i Kvæfjord og Samisk Senter for Samtidskunst i Karasjok faller nå utenfor kulturavtalen, mens NOSO og Festspillene i Nord-Norge får redusert sine tilskudd.