NRK Meny

Fagpris til radiologene i Kirkenes

Finnmarkssykehusets fagpris for 2014 gikk til radiologisk enhet ved sykehuset i Kirkenes. Fagprisen skal bidra til å anerkjenne godt faglig arbeid i foretaket. Prisen består av et diplom og 50.000 kroner, og pengene skal brukes til faglig utvikling. I juryen begrunnelse dras det frem at radiologisk avdeling har en svært høy radiologfaglig kompetanse og et svært godt utviklet radiologfaglig tilbud til pasientene. Vibeke R. Danielsen, Olav Thomassen, Lill Tove Børresen og Helga Kjøren tok imot prisen.

Radiologisk avdeling Kirkenes
Foto: Finnmarkssykehuset