Fagforbundet: Å gi Sandra flere heltidsansatte kollegaer vil gi bedre kommuneøkonomi

– Ansett flere helsearbeidere i fulltidsstillinger og innfør en bemanningsnorm for sykehjem. Det vil kommunen spare penger på, mener Fagforbundet i Tromsø.

Sandra Moen Grønning, Mortensnes sykehjem

Tromsø kommune jobber med å gi Sandra Moen Grønning og hennes kollegaer i omsorgssektoren flere heltidsansatte kollegaer.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Høyt sykefravær og dårlig samvittighet over å ikke rekke over arbeidsoppgaver er en hverdag mange som jobber i omsorgsyrker rapporterer om.

På Mortensnes sykehjem er den nyutdanna sykepleieren Sandra Moen Grønning (26) i gang med dagens oppgaver. Hun har hovedansvar for tre pasienter som trenger hjelp til morgenstellet, påkledning, mating og andre daglige gjøremål. I tillegg kontrollerer hun medisiner og utfører administrative oppgaver.

– Det jeg skulle ønske at jeg hadde mer tid til, er å sitte ned med pasientene. Å ha tid til pasientene kunne økt kvaliteten på omsorgen. Det å ha tid til å være sammen med dem, og ikke bare stelle dem, gi frokost og gå videre til nestemann mens brukeren sitter alene i stua, forteller Sandra.

Politikerne må ta grep

Fagforbundet Troms

Krever bemanningsnorm: Hovedtillitsvalgt Ragnhild Hakkebo (bak), hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen (foran) og leder for Fagforbundet Tromsø Erik Jørgensen.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Fagforbundet mener politikerne nå må ta grep for å gjøre eldreomsorgen bedre. Hovedtillitsvalgt for helse og omsorg Ingrid Lettrem Olsen, sier at sykepleiere ved sykehjem i Tromsø kan være faglig ansvarlig for så mange som 90 pasienter på kvelds- og nattetid.

– Skal man klare å rekruttere sykepleiere til omsorgstjenesten, må det være en norm som sier at det alltid skal være én sykepleier per et gitt antall brukere. Nyutdanna sykepleiere kvier seg for å ta det totale ansvaret for så mange beboere på sykehjem, sier Lettrem Olsen.

Tromsø kommune er blant arbeidsgiverne som har registrert et høyt sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Inntil 15 prosent av de ansatte er til enhver tid sykemeldt.

Fagforbundet tror det skyldes stress på jobb på grunn av for få hender i arbeid. For noen kan fraværet skyldes frykt for sin personlige økonomi som slår ut i psykiske plager.

– Det har vært rapportert om bruk av tilkallingsvikarer som utgjør inntil 400–500 årsverk. Det gjør noe med tjenesten. Brukerne får mange å forholde seg til, og de ansatte får en usikker økonomisk hverdag, sier Lettrem Olsen.

Kommunen jobber med forbedringer

Trond Brattland

Tromsø kommune jobber med å få deltidsansatte over i hele stillinger, sier avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland.

Foto: Tove Jensen

Tromsø kommune har fokus på den høye bruken av tilkallingsvikarer, og har som mål å ansette flere i heltidsstillinger, forteller avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland.

– Tariffavtalen til de ansatte gir oss et problem. De skal jobbe hver tredje helg, men prosentvis er 28 prosent av arbeidsuka i helgene. Når bare 11 prosent av arbeidstida skal legges til helger, trenger vi flere hoder til å jobbe i helgene, sier Brattland.

Han er enig i at for mange har for små stillingsbrøker.

– Kommunen har igangsatt et arbeid for å få flere ansatt i heltidsstillinger, som vil gi oss en bedre omsorgstjeneste, sier Brattland.