Færrest krefttilfeller i Finnmark

Finnmarkingene ligger nederst på statistikken for flere krefttyper, men dominerer til gjengjeld i antall tilfeller av lungekreft.

Cellegiftstativ
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Kreftregisteret la mandag frem statistikk for 2009 til 2013.

Ifølge tallene har Vestfold høyest forekomst av kreft for alle kreftformer samlet både for menn og kvinner, mens forekomsten var lavest i Finnmark for begge kjønn.

Disse krefttypene forekommer minst i Finnmark sammenlignet med resten av landet:

  • Lavere forekomst av føflekkreft blant menn og kvinner
  • Lavere forekomst av annen hudkreft blant menn
  • Lavere forekomst av brystkreft
  • Lavere forekomst av prostatakreft
  • Lavere forekomst av livmorkroppkreft

Til gjengjeld har Finnmark høyest forekomst og dødelighet av lungekreft blant menn.

Levesett og livsstil

Kreftepidemiolog Inger Torhild Gram ved Universitet i Tromsø synes tallene er interessante.

– Levesett og livsstil kan forklare det meste her, mener hun.

– Hvordan da?

– Det å få mange barn og bli mor tidlig, er gunstig for å unngå brystkreft. Dette er også en kreftform mange overlever og kan leve lenge med. Når det gjelder prostatakreft, vet vi for lite om denne kreftformen. Dette er en type kreft mange får når de blir eldre. Det lave antallet hudkrefttilfeller gir seg selv. Ikke mange blir solbrente, sier hun til NRK.

Lungekreft og bukspyttkjertelkreft

Gram understreker at hun ikke har satt seg grundig inn i tallmaterialet, men registrerer at Finnmark kommer negativt ut når det gjelder antall tilfeller lungekreft.

– Det tilskrives oftest røyking, sier kreftepidemiologen som også er kreftekspert i WHO.

I tillegg registrerer hun at fylket kommer negativt ut i antall tilfeller bukspyttkjertelkreft - en krefttype der også røyking øker risikoen.

– Begge kreftformene har høy dødelighet. Sånn sett kan det samlet være grunn til å stille spørsmål med om Finnmark kommer spesielt godt ut, avslutter hun.