Færre tenåringsaborter i Finnmark

Antall tenåringsaborter har for første gang gått dramatisk ned i Finnmark, som eneste fylke i landet. Lettere tilgang på prevensjon for jenter kan være en av forklaringene på nedgangen.

hammerfest sykehus

Tenåringsjenter i Finnmark tar ikke abort like ofte som før.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er tall fra Folkehelseinstituttet som viser dette. Likevel ligger antall aborter for aldersgruppa 15–19 år fortsatt over landsgjennomsnittet

– I 2013 var det gått voldsomt ned, til 16 aborter per 1000 jenter. Dette er en reduksjon på rundt en tredjedel fra tidligere år, sier Ingrid Petrikke Olsen, overlege ved Hammerfest sykehus.

Fortsatt på landstoppen

Selv om Finnmark fortsatt har et høyere antall tenåringsaborter enn landsgjennomsnittet er tallene gledelige i forhold til tidligere år.

– Vi har ligget på opp mot 25 til 30 aborter per 1000 jenter i denne aldersgruppa, mens landet for øvrig har ligget på rundt 10 til 12. Så vi har hatt over dobbelt så mange aborter som resten av landet, sier Olsen.

Lettere tilgang på p-piller

Helsesøster Tone Brun Strand mener en forklaring på at Finnmark som det eneste fylket i landet har en så markant nedgang i tenåringsaborter er bedre tilgang på prevensjon.

– Som helsesøster har jeg i noen år nå hatt foreskrivingsrett til p-piller til jenter mellom 16 og 20 år. Og staten dekker da de billigste prevensjonsmidlene med 100 kroner, sier hun.