NRK Meny

Færre nordlendinger på Svalbard

Den norske befolkningen på Svalbard er stor, men færre fra Troms og Nordland flytter til øygruppa nå enn før. 24 prosent kommer fra disse to fylkene nå, mot nærmere 40 prosent for fem år siden, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg finnes det et stort og økende antall personer med utenlandsk bakgrunn.